Hancock Whitney Corp. (HWC)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 516 469 454 081 -46 930 321 834 317 840
Aktywa razem w tys. USD 35 183 800 36 531 200 33 638 600 30 600 800 28 235 900
ROA 1,47% 1,24% -0,14% 1,05% 1,13%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $516 469K ÷ $35 183 800K
= 1,47%


Analiza porównawcza

2022