Hancock Whitney Corp. (HWC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 659 196 568 056 -124 745 376 178 382 116
Aktywa razem w tys. USD 35 183 800 36 531 200 33 638 600 30 600 800 28 235 900
Operacyjny ROA 1,87% 1,55% -0,37% 1,23% 1,35%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $659 196K ÷ $35 183 800K
= 1,87%


Analiza porównawcza

2022