Hancock Whitney Corp. (HWC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 9 248 690 13 404 400 9 804 000 6 635 380 5 844 880
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 193 600 32 378 300 29 748 000 26 762 100 24 976 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,30 0,41 0,33 0,25 0,23

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $9 248 690K) ÷ $31 193 600K
= 0,30


Analiza porównawcza

2022