Hancock Whitney Corp. (HWC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 32 786 300 34 822 800 31 875 600 28 181 000 26 146 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 193 600 32 378 300 29 748 000 26 762 100 24 976 600
Wskaźnik płynności bieżącej 1,05 1,08 1,07 1,05 1,05

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $32 786 300K ÷ $31 193 600K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022