Hancock Whitney Corp. (HWC)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 468 550 1 346 590 1 382 410 1 441 690 1 313 410
Należności w tys. USD 166 891 225 030 205 569 92 037 86 681
Rotacja należności 8,80 5,98 6,72 15,66 15,15

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 468 550K ÷ $166 891K
= 8,80


Analiza porównawcza

2022