Hancock Whitney Corp. (HWC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 468 550 1 346 590 1 382 410 1 441 690 1 313 410
Property, plant and equipment w tys. USD 328 605 350 309 380 516 380 209 353 668
Rotacja aktywów trwałych 4,47 3,84 3,63 3,79 3,71

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 468 550K ÷ $328 605K
= 4,47


Analiza porównawcza

2022