Hilltop Holdings Inc (HTH)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 748 990 447 836 225 291 121 441 132 544
Aktywa razem w tys. USD 37 378 200 16 944 300 15 172 400 13 683 600 13 365 800
ROA 2,00% 2,64% 1,48% 0,89% 0,99%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $748 990K ÷ $37 378 200K
= 2,00%


Analiza porównawcza

2021