Hilltop Holdings Inc (HTH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 559 430 4 531 780 4 950 670 5 017 690 10 704 100 5 527 260 6 209 520 5 605 640
Należności w tys. USD 1 038 060 1 255 050 1 049 830 1 610 350 3 345 890 1 419 650 1 403 450 1 596 820
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 652 000 13 960 300 14 203 900 15 392 700 31 278 600 14 885 000 14 685 900 14 521 400
Wskaźnik płynności szybkiej 0,41 0,41 0,42 0,43 0,45 0,47 0,52 0,50

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 559 430K + $1 038 060K) ÷ $13 652 000K
= 0,41


Analiza porównawcza

2022/Q4