Hilltop Holdings Inc (HTH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 559 430 10 704 100 5 771 730 4 417 520 3 581 060
Należności w tys. USD 1 038 060 3 345 890 1 404 730 1 780 280 1 440 290
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 652 000 31 278 600 13 835 300 12 456 300 11 274 400
Wskaźnik płynności szybkiej 0,41 0,45 0,52 0,50 0,45

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 559 430K + $1 038 060K) ÷ $13 652 000K
= 0,41


Analiza porównawcza

2022