Hilltop Holdings Inc (HTH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 531 780 4 950 670 5 017 690 10 704 100 5 527 260 6 209 520 5 605 640 5 771 730
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 960 300 14 203 900 15 392 700 31 278 600 14 885 000 14 685 900 14 521 400 13 835 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,32 0,35 0,33 0,34 0,37 0,42 0,39 0,42

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 531 780K) ÷ $13 960 300K
= 0,32


Analiza porównawcza

2022/Q3