Hilltop Holdings Inc (HTH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 559 430 10 704 100 5 771 730 4 417 520 3 581 060
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 652 000 31 278 600 13 835 300 12 456 300 11 274 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,33 0,34 0,42 0,35 0,32

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 559 430K) ÷ $13 652 000K
= 0,33


Analiza porównawcza

2022