Hilltop Holdings Inc (HTH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 15 174 200 35 273 400 15 783 100 14 003 000 12 536 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 652 000 31 278 600 13 835 300 12 456 300 11 274 400
Wskaźnik płynności bieżącej 1,11 1,13 1,14 1,12 1,11

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $15 174 200K ÷ $13 652 000K
= 1,11


Analiza porównawcza

2022