Hilltop Holdings Inc (HTH)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 880 500 2 236 980 1 820 840 1 602 220 1 712 220
Property, plant and equipment w tys. USD 408 876 211 595 219 982 237 373 177 577
Rotacja aktywów trwałych 9,49 10,57 8,28 6,75 9,64

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 880 500K ÷ $408 876K
= 9,49


Analiza porównawcza

2021