Host Hotels & Resorts Inc (HST)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 215 000 4 891 000 5 541 000 3 794 000 3 837 000
Aktywa razem w tys. USD 12 269 000 12 352 000 12 890 000 12 305 000 12 090 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,34 0,40 0,43 0,31 0,32

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $4 215 000K ÷ $12 269 000K
= 0,34


Analiza porównawcza

2022