Host Hotels & Resorts Inc (HST)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 633 000 -11 000 -732 000 920 000 1 087 000
Kapitał własny w tys. USD 6 710 000 6 441 000 6 321 000 7 319 000 7 494 000
ROE 9,43% -0,17% -11,58% 12,57% 14,50%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $633 000K ÷ $6 710 000K
= 9,43%


Analiza porównawcza

2022