Host Hotels & Resorts Inc (HST)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 3 252 000 1 897 000 838 000 3 476 000 3 503 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 907 000 2 890 000 1 620 000 5 469 000 5 524 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 66,27% 65,64% 51,73% 63,56% 63,41%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $3 252 000K ÷ $4 907 000K
= 66,27%


Analiza porównawcza

2022