Host Hotels & Resorts Inc (HST)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 66,27% 65,64% 51,73% 63,56% 63,41%
Marża zysku operacyjnego 15,45% -8,93% -60,68% 14,52% 9,47%
Marża zysku brutto 13,63% -3,53% -59,32% 17,59% 23,55%
Marża zysku netto 12,90% -0,38% -45,19% 16,82% 19,68%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Operacyjny ROA 6,18% -2,09% -7,63% 6,45% 4,33%
ROA 5,16% -0,09% -5,68% 7,48% 8,99%
Zwrot z kapitału całkowitego 6,97% -2,00% -8,29% 7,27% 12,84%
ROE 9,43% -0,17% -11,58% 12,57% 14,50%