Host Hotels & Resorts Inc (HST)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 667 000 807 000 2 335 000 1 573 000 1 542 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 507 000 113 000 22 000 63 000 71 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 439 000 127 000 135 000 263 000 293 000
Wskaźnik płynności szybkiej 2,67 7,24 17,46 6,22 5,51

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($667 000K + $0K + $507 000K) ÷ $439 000K
= 2,67


Analiza porównawcza

2022