Host Hotels & Resorts Inc (HST)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 667 000 807 000 2 335 000 1 573 000 1 542 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 439 000 127 000 135 000 263 000 293 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,52 6,35 17,30 5,98 5,26

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($667 000K + $0K) ÷ $439 000K
= 1,52


Analiza porównawcza

2022