Host Hotels & Resorts Inc (HST)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 174 000 920 000 2 357 000 1 636 000 1 613 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 439 000 127 000 135 000 263 000 293 000
Wskaźnik płynności bieżącej 2,67 7,24 17,46 6,22 5,51

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 174 000K ÷ $439 000K
= 2,67


Analiza porównawcza

2022