Host Hotels & Resorts Inc (HST)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 907 000 2 890 000 1 620 000 5 469 000 5 524 000
Należności w tys. USD 507 000 113 000 22 000 63 000 71 000
Rotacja należności 9,68 25,58 73,64 86,81 77,80

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $4 907 000K ÷ $507 000K
= 9,68


Analiza porównawcza

2022