Host Hotels & Resorts Inc (HST)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 907 000 2 890 000 1 620 000 5 469 000 5 524 000
Property, plant and equipment w tys. USD 9 948 000 10 138 000 9 555 000 9 847 000 9 973 000
Rotacja aktywów trwałych 0,49 0,29 0,17 0,56 0,55

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 907 000K ÷ $9 948 000K
= 0,49


Analiza porównawcza

2022