Host Hotels & Resorts Inc (HST)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 907 000 2 890 000 1 620 000 5 469 000 5 524 000
Aktywa razem w tys. USD 12 269 000 12 352 000 12 890 000 12 305 000 12 090 000
Rotacja aktywów razem 0,40 0,23 0,13 0,44 0,46

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 907 000K ÷ $12 269 000K
= 0,40


Analiza porównawcza

2022