Enviri Corp (HSC)

ROE

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD -149 755 -180 069 -167 687 -162 202 -43 223 -3 249 14 785 -2 357
Kapitał własny w tys. USD 569 457 569 442 574 518 593 324 722 808 748 160 695 536 693 503
ROE -26,30% -31,62% -29,19% -27,34% -5,98% -0,43% 2,13% -0,34%

2023/Q1 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $-149 755K ÷ $569 457K
= -26,30%


Analiza porównawcza

2023/Q1