Harsco Corp. (HSC)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -180 069 -3 249 -26 341 503 919 137 057
Aktywa razem w tys. USD 2 790 850 3 053 910 2 993 290 2 367 470 1 632 870
ROA -6,45% -0,11% -0,88% 21,29% 8,39%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-180 069K ÷ $2 790 850K
= -6,45%


Analiza porównawcza

2022