Enviri Corp (HSC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Zysk operacyjny (ttm) w tys. USD 83 259 66 974 47 464 44 777 67 311 84 654 96 141 77 753
Aktywa razem w tys. USD 2 824 990 2 790 850 2 771 400 2 798 960 3 051 460 3 053 910 3 038 170 3 022 100
Operacyjny ROA 2,95% 2,40% 1,71% 1,60% 2,21% 2,77% 3,16% 2,57%

2023/Q1 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny (ttm) ÷ Aktywa razem
= $83 259K ÷ $2 824 990K
= 2,95%


Analiza porównawcza

2023/Q1