Harsco Corp. (HSC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 81 332 82 908 76 454 57 259 64 260
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 45 124 40 999 121 498 82 741 59 382
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 597 281 601 391 537 955 464 894 416 996
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,21 0,21 0,37 0,30 0,30

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($81 332K + $45 124K) ÷ $597 281K
= 0,21


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Harsco Corp.
HSC
0,21
AECOM
ACM
0,62
Fluor Corporation
FLR
1,22
Tetra Tech, Inc.
TTEK
0,43