Enviri Corp (HSC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 792 660 767 735 797 045 790 054 892 485 874 973 887 582 861 356
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 618 278 597 281 591 698 598 393 593 560 601 391 578 282 550 913
Wskaźnik płynności bieżącej 1,28 1,29 1,35 1,32 1,50 1,45 1,53 1,56

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $792 660K ÷ $618 278K
= 1,28


Analiza porównawcza

2023/Q1