Enviri Corp (HSC)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Cykl zapasów dni 19,61 19,12 21,76 21,19 19,39 17,26 34,65 33,93
Cykl należności dni 58,12 56,00 66,48 64,16 84,85 81,15 78,95 79,76
Cykl zobowiązań dni 52,15 48,31 54,98 55,73 47,92 45,58 48,71 44,38
Cykl konwersji gotówki dni 25,57 26,81 33,27 29,62 56,32 52,83 64,89 69,31

2023/Q1 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 19,61 + 58,12 – 52,15
= 25,57


Analiza porównawcza

2023/Q1