Enviri Corp (HSC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 577 004 1 553 340 1 353 762 1 395 321 1 446 493 1 490 560 1 717 837 1 695 654
Zobowiązania handlowe w tys. USD 225 314 205 577 203 900 213 037 189 896 186 126 229 244 206 180
Rotacja zobowiązań 7,00 7,56 6,64 6,55 7,62 8,01 7,49 8,22

2023/Q1 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 577 004K ÷ $225 314K
= 7,00


Analiza porównawcza

2023/Q1