Enviri Corp (HSC)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 553 340 1 490 560 1 500 810 1 144 290 1 288 740
Zapasy w tys. USD 81 375 70 493 173 013 156 991 133 111
Rotacja zapasów 19,09 21,14 8,67 7,29 9,68

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 553 340K ÷ $81 375K
= 19,09


Analiza porównawcza

2022