Enviri Corp (HSC)

Rotacja należności

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 1 931 921 1 889 060 1 626 186 1 683 573 1 772 341 1 848 400 2 151 320 2 116 417
Należności (ttm) w tys. USD 307 609 289 807 296 197 295 921 411 999 410 940 465 351 462 501
Rotacja należności 6,28 6,52 5,49 5,69 4,30 4,50 4,62 4,58

2023/Q1 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Należności (ttm)
= $1 931 921K ÷ $307 609K
= 6,28


Analiza porównawcza

2023/Q1