Enviri Corp (HSC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 1 931 921 1 889 060 1 626 186 1 683 573 1 772 341 1 848 400 2 151 320 2 116 417
Aktywa razem w tys. USD 2 824 990 2 790 850 2 771 400 2 798 960 3 051 460 3 053 910 3 038 170 3 022 100
Rotacja aktywów razem 0,68 0,68 0,59 0,60 0,58 0,61 0,71 0,70

2023/Q1 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $1 931 921K ÷ $2 824 990K
= 0,68


Analiza porównawcza

2023/Q1