Enviri Corp (HSC)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Rotacja zapasów 18,62 19,09 16,77 17,23 18,82 21,14 10,53 10,76
Rotacja należności 6,28 6,52 5,49 5,69 4,30 4,50 4,62 4,58
Rotacja zobowiązań 7,00 7,56 6,64 6,55 7,62 8,01 7,49 8,22
Rotacja kapitału pracującego 11,08 11,08 7,92 8,78 5,93 6,76 6,96 6,82

Średnia liczba dni

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Cykl zapasów dni 19,61 19,12 21,76 21,19 19,39 17,26 34,65 33,93
Cykl należności dni 58,12 56,00 66,48 64,16 84,85 81,15 78,95 79,76
Cykl zobowiązań dni 52,15 48,31 54,98 55,73 47,92 45,58 48,71 44,38

Długoterminowe

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Rotacja aktywów trwałych 2,90 2,88 2,58 2,64 2,71 2,83 3,17 3,15
Rotacja aktywów razem 0,68 0,68 0,59 0,60 0,58 0,61 0,71 0,70