Harsco Corp. (HSC)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 19,09 21,14 8,67 7,29 9,68
Rotacja należności 6,52 4,50 4,22 4,54 4,99
Rotacja zobowiązań 7,56 8,01 6,88 6,47 8,63
Rotacja kapitału pracującego 11,08 6,76 6,71 8,00 9,16

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 19,12 17,26 42,08 50,08 37,70
Cykl należności dni 56,00 81,15 86,49 80,40 73,19
Cykl zobowiązań dni 48,31 45,58 53,03 56,38 42,32

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 2,88 2,83 2,79 2,68 3,67
Rotacja aktywów razem 0,68 0,61 0,62 0,64 1,05