Hope Bancorp Inc (HOPE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 640 900 4 417 510 4 447 380 2 677 100 2 504 730 2 571 200 2 746 500 2 940 890
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 810 600 18 096 900 18 326 800 16 955 000 16 909 700 15 932 300 15 615 700 15 667 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,26 0,24 0,24 0,16 0,15 0,16 0,18 0,19

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 640 900K) ÷ $17 810 600K
= 0,26


Analiza porównawcza

2023/Q3