Hope Bancorp Inc (HOPE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 677 100 2 940 890 2 556 350 2 347 660 2 285 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 955 000 15 667 800 14 908 500 13 489 800 13 307 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,16 0,19 0,17 0,17 0,17

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 677 100K) ÷ $16 955 000K
= 0,16


Analiza porównawcza

2022