Hope Bancorp Inc (HOPE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 940 890 2 556 350 2 347 660 2 285 200 2 192 460
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 667 800 14 908 500 13 489 800 13 307 100 12 192 700
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,19 0,17 0,17 0,17 0,18

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 940 890K) ÷ $15 667 800K
= 0,19


Analiza porównawcza

2021