Hope Bancorp Inc (HOPE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 18 187 500 17 066 200 16 228 800 14 843 400 14 542 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 955 000 15 667 800 14 908 500 13 489 800 13 307 100
Wskaźnik płynności bieżącej 1,07 1,09 1,09 1,10 1,09

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $18 187 500K ÷ $16 955 000K
= 1,07


Analiza porównawcza

2022