Hope Bancorp Inc (HOPE)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 767 512 610 126 652 310 734 469 710 352
Working capital w tys. USD 1 232 500 1 398 400 1 320 300 1 353 600 1 235 200
Rotacja kapitału pracującego 0,62 0,44 0,49 0,54 0,58

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $767 512K ÷ $1 232 500K
= 0,62


Analiza porównawcza

2022