Hope Bancorp Inc (HOPE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 767 512 610 126 652 310 734 469 710 352
Property, plant and equipment w tys. USD 46 859 45 667 48 409 52 012 53 794
Rotacja aktywów trwałych 16,38 13,36 13,47 14,12 13,21

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $767 512K ÷ $46 859K
= 16,38


Analiza porównawcza

2022