Hope Bancorp Inc (HOPE)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 14,58 10,98 23,87 22,04 21,30
Rotacja zobowiązań
Rotacja kapitału pracującego 0,44 0,49 0,54 0,58 0,52

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 25,03 33,25 15,29 16,56 17,14
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 13,36 13,47 14,12 13,21 11,26
Rotacja aktywów razem 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04