Home Bancshares Inc (HOMB)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 790 190 6 650 210 3 495 400 2 405 520 2 461 880
Należności w tys. USD 103 199 46 736 91 256 45 086 48 945
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 357 200 15 286 400 13 793 000 12 520 500 12 952 600
Wskaźnik płynności szybkiej 0,30 0,44 0,26 0,20 0,19

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $5 790 190K + $103 199K) ÷ $19 357 200K
= 0,30


Analiza porównawcza

2022