Home Bancshares Inc (HOMB)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 790 190 6 650 210 3 495 400 2 405 520 2 461 880
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 357 200 15 286 400 13 793 000 12 520 500 12 952 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,30 0,44 0,25 0,19 0,19

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $5 790 190K) ÷ $19 357 200K
= 0,30


Analiza porównawcza

2022