Home Bancshares Inc (HOMB)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 20 277 100 16 416 200 15 777 100 13 387 100 13 648 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 357 200 15 286 400 13 793 000 12 520 500 12 952 600
Wskaźnik płynności bieżącej 1,05 1,07 1,14 1,07 1,05

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $20 277 100K ÷ $19 357 200K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022