Home Bancshares Inc (HOMB)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 053 630 760 842 788 268 816 750 785 919
Należności w tys. USD 103 199 46 736 91 256 45 086 48 945
Rotacja należności 10,21 16,28 8,64 18,12 16,06

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 053 630K ÷ $103 199K
= 10,21


Analiza porównawcza

2022