Home Bancshares Inc (HOMB)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 053 630 760 842 788 268 816 750 785 919
Property, plant and equipment w tys. USD 405 073 275 760 278 614 280 103 233 261
Rotacja aktywów trwałych 2,60 2,76 2,83 2,92 3,37

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 053 630K ÷ $405 073K
= 2,60


Analiza porównawcza

2022