Home Bancshares Inc (HOMB)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 053 630 760 842 788 268 816 750 785 919
Aktywa razem w tys. USD 22 883 600 18 052 100 16 398 800 15 032 000 15 302 400
Rotacja aktywów razem 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 053 630K ÷ $22 883 600K
= 0,05


Analiza porównawcza

2022