Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q2
(31 lip 2022)
2023/Q1
(1 maj 2022)
2022/Q4
(30 sty 2022)
2022/Q3
(31 paź 2021)
2022/Q2
(1 sie 2021)
2022/Q1
(2 maj 2021)
2021/Q4
(31 sty 2021)
2021/Q3
(1 lis 2020)
Rotacja zapasów 3,96 4,01 4,55 4,76 5,06 4,87 5,25 5,13
Rotacja należności 41,67 38,76 44,12 41,81 43,47 39,00 44,15 47,12
Rotacja zobowiązań 7,19 6,59 7,45 7,32 7,47 6,44 7,52 6,42
Rotacja kapitału pracującego 30,40 43,84 417,56 41,45 90,49 48,51 24,87 13,79

Średnia liczba dni

2023/Q2
(31 lip 2022)
2023/Q1
(1 maj 2022)
2022/Q4
(30 sty 2022)
2022/Q3
(31 paź 2021)
2022/Q2
(1 sie 2021)
2022/Q1
(2 maj 2021)
2021/Q4
(31 sty 2021)
2021/Q3
(1 lis 2020)
Cykl zapasów dni 92,28 91,12 80,29 76,74 72,10 74,96 69,55 71,15
Cykl należności dni 8,76 9,42 8,27 8,73 8,40 9,36 8,27 7,75
Cykl zobowiązań dni 50,75 55,35 48,98 49,87 48,87 56,65 48,55 56,81

Długoterminowe

2023/Q2
(31 lip 2022)
2023/Q1
(1 maj 2022)
2022/Q4
(30 sty 2022)
2022/Q3
(31 paź 2021)
2022/Q2
(1 sie 2021)
2022/Q1
(2 maj 2021)
2021/Q4
(31 sty 2021)
2021/Q3
(1 lis 2020)
Rotacja aktywów trwałych 6,15 6,06 6,00 5,92 5,83 5,73 5,35 5,27
Rotacja aktywów razem 2,05 1,99 2,10 2,02 2,04 1,95 1,87 1,88