HCI Group Inc (HCI)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD -62 098 11 624 36 347 28 143 37 104
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 43 0 0
Kapitał własny w tys. USD 162 596 323 365 201 136 185 543 181 441
Zwrot z kapitału całkowitego -38,19% 3,59% 18,07% 15,17% 20,45%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $-62 098K ÷ ($0K + $162 596K)
= -38,19%


Analiza porównawcza

2022