HCI Group Inc (HCI)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -55 048 1 832 26 118 25 128 18 442
Kapitał własny w tys. USD 162 596 323 365 201 136 185 543 181 441
ROE -33,86% 0,57% 12,99% 13,54% 10,16%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-55 048K ÷ $162 596K
= -33,86%


Analiza porównawcza

2022